Behörigheter i Bman

Super user behörighet till samtliga funktioner

Planner
Inte behörighet till:

 • Uppgradering
 • Löneuppgifter
 • Inställningar för synkronisering

Manager
Huvudsakligen behörighet att se och ändra på scheman i daglig planering, inte ändra grundscheman eller anställningsuppgifter.

Inte behörighet till:

 • Anställningsbevis
 • Grundschema
 • Inställningar
 • Läsa tillbaka backup
 • Uppgradera
 • Uppdatera grundschema i dagschemafönster
 • Ändra arbetsuppgifter
 • Importera
 • Export av filer
 • Export kalkyler
 • Skriva ut arbetsuppgifter
 • Skriva ut mertidsjournal
 • Löneuppgifter
 • Start import vid uppstart
 • Inställningar synk

Teamleader
Behörighet att se fliken bemanning och översikt.

 

 
 

© Copyright Wireca AB