Human Guide

Er personlighet?

Företag och organisationer måste löpande utveckla sig för att möta Kundernas förväntningar på bästa sätt. Medarbetar- och ledaragerandet är avgörande för att vara framgångsrik, att få svar på bl.a. följande frågeställningar är självklart viktigt i ett utvecklingsarbete;

Ledar, medarbetar, team och företagsperspektiv
• Hur bör personligheten vara för att sköta jobbet X på ett bra sätt?
• Hur kan vi bäst attrahera någon, som passar för jobbet X?
• Hur kan vi stämma av med jobbreferenser på ett smartare sätt?
• Om vi vill beskriva vår företagskultur eller varumärke enkelt - vårt DNA, hur kan vi göra det?
• Hur kan jag coacha medarbetare X på ett bra sätt?
• Hur kan jag hantera konflikten mellan X och Y?
• Vem passar bäst för den uppgiften?
• Hur kan vi bemanna på bästa sätt och få en bra start?
• Hur hanterar vi konflikter?
• Hur kan vi få tips om hur vi bör samverka med olika individer?

Det är din personal som gör den stora skillnaden. Det är deras attityd och kompetens som avgör om ert företag går bra eller dåligt. Kan ni leda er personal i rätt riktning? Kan ni ge dem den motivation som de behöver?

 

© Copyright Wireca AB