Ledarutveckling

Vår roll är att stödja ledaren i att få sitt team av kvalificerade medarbetare att samarbeta mot gemensamma mål, och på så vis få en effektivare arbetsflöde.

Att vara en bra chef kräver tid och engagemang för människor. Vi koncentrerar oss på ledarskapets mjuka och hårda dimensioner.

Det innebär att du måste ha kunskap om både dig själv – självinsikt – och om dina medarbetare. Det handlar om styrkor, motivation och hur vi tar till oss bl.a. mål, konflikter, kommunikation och feedback. Under fliken utbildningar finner Ni ett axplock av våra utbildningar.


Wirecas roll

  • Extern projektledare / genomförare
  • Utbildare
  • ”På plats”
  • ”Driva på!”

© Copyright Wireca AB