Personalplanering

Vi har lång och dokumenterad erfarenhet av att bistå våra uppdragsgivare med behovsanpassad personalplanering.  Dels från grunden t e x nyetablering, dels när förändringar i företagets verksamhet eller marknad kräver förändrad personalbemanning.
Vi kan bistå med:

  • Kartläggning av arbetskraftsbehov
  • Budgetering och uppföljning
  • Schemaläggning

Under varumärket BmanTools utnyttjar vi ett flertal egenutvecklade applikationer som skräddarsys efter våra uppdragsgivares skiftande behov.  Dessa verktyg stödjer ovanstående aktiviteter. 
Vi har en egenutvecklad applikation som installeras hos kund och används i våra kunders dagliga personalplaneringsarbete, Bman.

© Copyright Wireca AB