Utbildningar

Wireca AB erbjuder allt från grundläggande endagarsutbildningar till årslånga ledarutbildningar. Vi erbjuder också specialanpassade utbildningar för företag. Wirecas utvecklingsledare & partners har samtliga en lång och gedigen branschvana.

Övergripande presentation av Wirecas utbildningar:

• Chefsutvecklingsprogram
• Ledarutveckling
• Ekonomiutbildning
• Projektledning
• Säkerhetsutbildning
• Personaladministrativa utbildningar
• Arbetsrätt
• Benchmarkingprogram

© Copyright Wireca AB