Dokument och viktig information

Viktigt avseende belastningsergonomi - Arbetsmiljöverket fortsätter sin uppföljning!
Inom ramen för SAM och skyddsrondarbetet ska man kontinuerligt följa upp "belastningen" inom butikens olika arbetsområden/avdelningar. På denna sida hittar Du mallar för detta arbete. Har Du funderingar eller frågor kontakta Henrik Olsson på 070-522 9406 eller maila på henrik.olsson@wireca.se

Nedan följer några exempelmallar på KIM 1 analyser på några avdelningar/områden:
(önskas ytterligare exempelmallar så hör gärna av Er - kontaktuppgifter enligt ovan)

Om organisatorisk och social arbetsmiljö

Direkt nedanför hittar Du material om organisatorisk och social arbetsmiljö, dessutom är Skyddsrondsdokumentet uppdaterat med material för riskanalys och kartläggning inom OSA. Har Du funderingareller frågor kontakta Henrik Olsson på 070-522 9406 eller maila på henrik.olsson@wireca.se

Varför inte testa och "ta tempen" på OSA med ett urval av medarbetare inom butikslaget. Prevents enkla enkät når du via gröna knappen nedan:

Om ni blir kontaktade av DO, arbetsmiljöverket eller Handelsanställdas förbund beträffande arbetsmiljö- och diskrimineringsfrågor så kontakta oss gärna omgående.

henrik.olsson@wireca.se +46 70 522 9406 tobias.soderqvist@wireca.se +46 70 960 0325

Viktig påminnelse, Verktyg för kartläggning av OSA!
Det kan finnas flera viktiga anledningar att genomföra medarbetarattityd -undersökningar, inom ramen för s.k. OSA arbetet är det viktigt att systematiskt kartlägga medarbetarnas attityder. Det kan vi självklart erbjuda er webbaserat inom ramen för effektivpa abonnemanget. Ett enkelt och smart verktyg i OSA - arbetet!

Bra webbutbildningar inom arbetsmiljö (längre ner på sidan hittar Du kunskapstestet)

Intyg - genomfört webbaserade utbildningar - läst igenom övriga dokument

Arbetsmiljö - nyttiga och viktiga utbildnings och informationslänkar

Arbetsmiljöverkets prisbelönta webbutbildning
På ett lite enklare och roligare sätt kan du sätta dig in i olika arbetsmiljöämnen. Som chef rekommenderar vi att du tar tiden och genomför utbildningarna och kunskapstestet. Dessutom finns ett självskattningstest som t.ex. den/de personer som ansvarar för arbetsmiljön inom företaget kan genomföra (varför inte skyddskom.). Klicka här så kommer du till Kunskapstestet

Andra "nyttiga" länkar:
HAK-arbetsmiljöutbildning för chefer & medarbetare
Säker i butik gratis utbildning på nätet om rån, hot och våld i butik
Prevent -En ideell förening inom arbetsmiljöområdet som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK
Arbetsmiljöupplysningen -Sveriges samlade kunskap om arbetsliv och hälsa

Diskriminering

Grundläggande information gällande arbetsgivarens ansvar och skyldigheter beträffande diskrimineringslagstiftningen
Diskriminering (länk till DO)
Vad är diskriminering? (länk till DO)
Skyddade diskrimineringsgrunder (länk till DO)


I anslutning till den årliga revisionen följer vi upp butikens behov beträffande:

  • Jämställdhetsanalys och plan
  • Lönekartläggning

© Copyright Wireca AB